Volkswagen Polo 86C

APEX Verlagingsveren VW Polo 86C

!
80-3011
apex verlagingsveren impromaxx

Verlagingsveren Volkswagen Polo G40 (1990-09/94) 86C

G40
Verlaging: 30 mm